Tīmekļa vietnes goexanimo.lv privātuma noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOEXANIMO", reģistrācijas numurs: 40103942284, juridiskā adrese: Rīga, Garā iela 16 - 22, LV-1055 ("GOEXANIMO"), uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.goexanimo.lv ("Tīmekļa vietne"), kuras domēna vārda lietošanas tiesības ir reģistrētas uz GOEXANIMO vārda. GOEXANIMO ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Šie ir GOEXANIMO Tīmekļa vietnes privātuma noteikumi ("Noteikumi").

Atsaucoties uz GOEXANIMO Tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumiem, Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona ("Lietotājs"), kas izmanto GOEXANIMO sniegtos pakalpojumus un/vai apmeklē Tīmekļa vietni.

1. Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā Tīmekļa vietne var saņemt informāciju, kas satur šādus personas datus:

1.1. Vārds, Uzvārds;

1.2. Lietotājvārds / Iesauka;

1.3. E-pasts;

1.4. Parole.

2. Tīmekļa vietnes lietotāju datus GOEXANIMO apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas noteic personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Izmantojot Tīmekļa vietnes pakalpojumus, Lietotājs piekrīt un atļauj GOEXANIMO reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā veidā apstrādāt Lietotāja datus.

4. Lietotāja personas datus, kā arī datus, kurus Lietotājs ir sniedzis Tīmekļa vietnē, GOEXANIMO izmanto tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, šādiem mērķiem:

4.1. datu apstrāde izriet, cita starpā, no Lietotāju Tīmekļa vietnē veiktajiem maksājumiem par reģistrāciju un dalību sacensībās (turnīros);

4.2. datu apstrāde ir nepieciešama, lai identificētu Lietotājus un tos uzskaitītu;

4.3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu un Tīmekļa vietnes jaunumu (e-pastu) paziņošanai;

4.4. dati ir nepieciešami, lai GOEXANIMO varētu pieņemt lēmumu par Lietotāja dalību jebkurās no GOEXANIMO rīkotajām sacensībām.

5. GOEXANIMO nodrošina Lietotāju personas datu aizsardzību un nodrošina, lai personas dati netiktu izplatīti trešajām personām, tiktāl, ciktāl to noteic Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot GOEXANIMO partneriem, kas nodrošina Tīmekļa vietnē iegādāto preču vai pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

6. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to aapstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuiši, nepatiesi vai arī jebkura cita iemesla dēļ. Saistībā ar iepriekš minēto norādāms, ka Lietotājs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā Lietotāja kontā vai arī informēt GOEAXNIMO, izmantojot e-pasta adresi: info@goexanimo.lv.

7. Lietotājam, rakstveidā iesniedzot pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

7.1. par Lietotāju iegūtā informācija TĪmekļa vietnē;

7.2. iegūtās informācijas avots;

7.3. iegūtās informācijas izmaiņas kopš Lietotāja reģistrēšanas;

7.4. kādam mērķim veikta Lietotāja datu apstrāde, ziņas par Lietotāja datu saņēmējiem;

7.5. informāciju par to, vai Lietotāja dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Lietotāju personas datus GOEXANIMO savā Tīmekļa vietnē neglabā ilgāk par to laika periodu, kādu noteic Latvijas Republikas normatīvie akti. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt savu datu dzēšanu.

9. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina Tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas.

10. GOEXANIMO var izmantot sīkdatnes, cita starpā, lai nodotu tās trešajām personām, piemēram, reklāmas aģentūrām, lai izvērtētu Tīmekļa vietnes reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas – reklāmas sniedzēji var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi. Izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei.

11. GOEXANIMO izmanto sīkdatnes arī šādiem mērķiem:

11.1. Tīmekļa vietnes pielāgošanai Lietotāju vēlmēm un vajadzībām;

11.2. Tīmekļa vietnes izmantošanas optimizēšanai;

11.3. reklāmas un mārketinga nolūkos, balstoties uz interesi par precēm un/vai pakalpojumiem;

11.4. statistikas veidošanai par Tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu.

12. Lietotājam nav pienākums lietot sīkdatnes, lai Tīmekļa vietne darbotos. Sīkdatnes ļauj Tīmekļa vietni izmantot plašāk, līdz ar to, neizmantojot sīkdatnes, Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā Lietotājs var sastapties ar Tīmekļa vietnes funkciju ierobežojumiem. Lai izslēgtu sīkdatnes, Lietotājs var aplūkot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai manuāli dzēst sīkdatnes, taču GOEXANIMO iesaka Lietotājiem izmantot sīkdatnes.

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar GOEXANIMO pārstāvjiem, izmantojot e-pastu: info@goexanimo.lv, vai zvanot pa tālruni: +37128983970.