Noteikumi

Battery Goexanimo CS:GO 5x5 #21

 

IEVADS

Battery Goexanimo CS:GO 5x5 #21 (turpmāk tekstā - “Turnīrs vai Sacensības”) ir GOEXANIMO izveidots esporta turnīrs ar mērķi popularizēt un veicināt esporta attīstību Latvijā. GOEXANIMO pieder ekskluzīvas īpašuma tiesības attiecībā uz turnīra zīmolu, kā arī rakstisko un audiovizuālo saturu.

Šie ir vienīgie noteikumi, kas ir derīgi un pārvalda turnīra norisi, dalībnieku (turpmāk tekstā “Komanda(-s) vai “Spēlētājs(-i)”) tiesības un pienākumus, kā arī visas spēles turnīra laikā.

 

1. VISPARĪGI

1.1. Turnīra administrācija

GOEXANIMO deleģē administratorus, kuri ir atbildīgi par turnīra organizēšanu un spēļu procesiem. GOEXANIMO jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, var mainīt jebkuru Turnīra administratoru. Komandas un to spēlētāji var sazināties ar turnīra administratoriem, izmantojot turnīra oficiālo Discord serveri: https://discord.gg/XxK6qZ3wBn

Pašreizējie sacensību administratori:

 • Artūrs Bērziņš, “Zen” - CS:GO turnīra administrators - Discord: Zen#4323

1.2. Noteikumu spēkā esamība

Ja kāda šajos noteikumos aprakstītā sadaļa vai punkts ir daļēji vai pilnībā nederīgs, neiespējams vai neprecīzs, tas nenozīmē, ka pārējās šo noteikumu sadaļas un punkti vairs nav spēkā. Nederīga vai neiespējama noteikuma vietā tiek piemērots atbilstošs noteikums, kas ir vistuvāk nodomam, kāds sakristu ar noteikumu grāmatas jēgu un mērķi.

1.3. Konfidencialitāte

Protesta, diskusiju vai jebkāda cita veida sarakstes starp dalībniekiem un turnīra administratoriem tiek uzskatīts par konfidenciālām, un to saturu var atklāt tikai GOEXANIMO un tā pārstāvjiem. Šāda materiāla publicēšana, bez GOEXANIMO atļaujas, ir aizliegta.

1.4. Disciplinārie noteikumi

Visas komandas un spēlētāji piekrīt izturēties sportiski un cieņpilni pret citiem dalībniekiem, skatītājiem, presi, tiešraides komandu un turnīra administratoriem.

1.5. Komunikācija

Turnīra oficiālā saziņas metode ir GOEXANIMO Discord serveris, kurš tiks izmantots saziņai starp turnīra administratoriem un dalībniekiem. Lai netiktu palaista garām svarīga informācija, komandām un to spēlētājiem ir pienākums regulāri pārbaudīt serverī publicēto informāciju.

1.6. Noteikumu maiņa

Turnīra administrācija patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas noteikumos. Minētās izmaiņas stājas spēkā nekavējoties un tiek uzskatītas par oficiālā noteikumu kopuma daļu, tiklīdz tās ir publicētas. Komandas un to spēlētājus par būtiskām izmaiņām noteikumos informēs turnīra administrācija, izmantojot GOEXANOMO Discord serveri.

1.7. Izņēmumu gadījumi

Gadījumā, ja rodas situācija, kura noteikumos netiek atrunāta, turnīra administratori patur tiesības izskatīt radušos situāciju un pieņemt lēmumu, pamatojoties uz minētās situācijas specifiku.

 

2. DALĪBAS NOSACĪJUMI

2.1. Reģistrācija turnīram

2.1.1. Reģistrācija mājaslapā

Lai reģistrētos turnīrā, komandai ir jāreģistrējas GOEXANIMO mājaslapā un jāpiesakās turnīram šeit: https://goexanimo.lv/tournaments/battery-goexanimo-csgo-5x5-21

Reģistrēties turnīram iespējams līdz konkrētā turnīra reģistrācijas beigu datumam un laikam, kas norādīts GOEXANIMO turnīra lapā. Pēc šī noteiktā termiņa reģistrācija ir slēgta un turnīram reģistrēties vairs nav iespējams.

Turnīrā reģistrēties un piedalīties var jebkura komanda, kas atbilst zemāk minētajām prasībām. Par reģistrētu komandu tiek uzskatīta piecu spēlētāju kopa, kura GOEXANIMO mājaslapas ietvaros ir izveidojusi komandu, pieteikusies turnīram un veikusi apmaksu par dalību tajā tādējādi saņemot statusu ‘Apmaksāts’ turnīra lapā. Statuss ‘Apmaksāts’ turnīra dalībnieku lapā tiek atspoguļots ar zaļu rāmīti.

2.1.2. Dalības maksa

Turnīra dalības maksa ir €25 no komandas.

Statusu ‘Apmaksāts’ komanda saņem tikai tajā mirklī kad turnīra lapā ir veikts dalības maksas maksājums. Dalības maksas maksājumu iespējams veikt izmantojot kredītkarti vai PayPal.

Pēc dalības maksas apmaksas veikšanas, komandas kapteiņa uzdevums ir pievienoties GOEXANIMO discord serverim  kur tas saņems tālākas instrukcijas par to kā pievienoties turnīram FACEIT platformā. Šis discord serveris tiks izmantots kā komunikācijas platforma starp turnīra administrāciju un komandām turnīra laikā.

2.2. Komandu un spēlētāju prasības

2.2.1. Komandas sastāvs

Komanda sastāv no:
- Pieciem (5) pamatsastāva spēlētājiem (active players),
- *Diviem (2) rezerves spēlētājiem (substitutes),
- *Viena (1) trenera (coach).
* - nav obligāti jābūt komandā

Komandas pamatsastāvā obligāti ir jābūt ne mazāk kā trim (3) spēlētājiem, kas ir Latvijas pilsoņi.

Turnīrā drīkst piedalīties tikai spēlētāji, kas ir sasnieguši vismaz 13 gadu vecumu.

Rezerves spēlētāji un treneri iepriekš nav jāreģistrē GOEXANIMO mājaslapā. Tos būs iespējams pievienot FACEIT platformas ietvaros, pievienojot šos spēlētājus savai komandai pirms turnīra un reģistrējot tos kā rezerves spēlētājus/treneri mirklī, kad komanda pievienojas turnīram FACEIT platformā. Reģistrēto rezerves spēlētāju izmantošana ir atļauta visa turnīra ietvaros.

2.2.2. Rezerves spēlētāju izmantošana

Rezerves spēlētājus komandas kapteinis var pieteikt jebkurai no spēļu sērijām mirklī, kad FACEIT mača lapā (Matchroom) ir sākusies ieplānotā spēle. Šādi sastāvu iespējams mainīt neierobežotu reižu skaitu. 

Ja komandai ir nepieciešamība sēriajs laikā (starp kartēm) mainīt spēlētāju ar jau iepriekš pieteikto rezervistu, komandas kapteinim, pirms nākamās kartes sākuma, nekavējoties ir jāsazinās ar turnīra administrāciju GOEXANIMO Discord serverī. Ja pirmais raunds kartē ir sācies pirms komandas kapteinis ir informējis turnīra administrāciju, komanda vairs nedrīkst mainīt spēlētājus, ja vien pretinieku komanda piekrīt veikt vēlo maiņu.

2.3. Spēļu konti

Turnīrā drīkst piedalīties tikai spēlētāji ar platformas Steam spēļu kontiem. Spēlētājs nedrīkst piedalīties turnīrā, ja pēdējo divu gadu laikā ir saņēmis Valve Anti-Cheat (VAC) banu. Tāpat arī, spēlētājs nedrīkst piedalīties turnīrā, ja tam ir aktīvs FACEIT, ESEA, vai kādas citas līdzīgas platformas bans par krāpšanos (cheating). 

Spēlētāji ar aktīvu FACEIT platformas CS:GO spēles banu nebūs atļauti piedalīties turnīrā (neattiecas uz sekojošajiem platformas baniem: “leaver”, “AFK”, “verbal abuse”).

2.4. Nosaukumi un lietotājvārdi

Dalībnieki drīkst reģistrēties un piedalīties turnīrā tikai ar sev piederošiem lietotājvārdiem un komandu nosaukumiem. Nosaukumi nedrīkst būt:

 • aizsargāti ar trešo personu tiesībām, ja vien dalībnieks nav saņēmis rakstisku trešās personas atļauju;

 • identiski vai pietuvināti zīmolam vai preču zīmei;

 • identiski vai pietuvināti reālas personas vārdam, ja vien tas nav dalībnieka paša vārds.

Papildus ir aizliegts reģistrēties un piedalīties komandām vai spēlētājiem, kuru nosaukumi vai lietotāja vārdi satur rupjus, nepieklājīgus, rasistiskus, politiskus vai dažādas cilvēku grupas diskriminējošus saukļus vai simbolus. Tāpat nav pieņemami komandu nosaukumi, kas ir kā reklāmas, piemēram, adreses uz saviem sociālo mediju kontiem. Sacensību administrācija patur tiesības liegt dalību komandām, kas neievēro vai cenšas apiet šos noteikumus.

 

3. BALVAS

3.1. Turnīra balvu fonds

Turnīra naudas balvu fondu sastāda €200, kuriem pievienoti tiks arī 100% no turnīra dalībnieku reģistrācijas naudas iemaksām. Piemēram, ja turnīrām piesakās 16 komandas, tad tā kopējais balvu fonds ir €600.

Balvu fonds tiek sadalīts šādi:

1. vieta - 50% no balvu fonda
2. vieta - 25% no balvu fonda
3. vieta - 15% no balvu fonda
4. vieta - 10% no balvu fonda

Balvu fonda precīza sadale tiks izziņota GOEXANIMO Discord serverī pēc turnīra reģistrācijas beigām, kad visas komandas būs apmaksājušas savu dalību turnīrā.

3.2. Naudas balvu izmaksa

Visas naudas balvas tiks izmaksātas 30 kalendāro dienu laikā pēc sacensību noslēgšanās uz komandas kapteiņa norādītu bankas kontu(-iem).

3.3. Naudas balvu ieturēšana

Ja komanda nav spējusi nodrošināt sacensību administrāciju ar visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai izmaksātu attiecīgās komandas naudas balvas, tad naudas balva var tikt daļēji vai pilnībā ieturēta.

Ja sacensību laikā ir tikuši fiksēti komandas un/vai to spēlētāju noteikumu pārkāpumi, tad naudas balva var tikt daļēji vai pilnībā ieturēta.

 

4. TURNĪRA SISTĒMA

4.1. Turnīra norise un formāts

Turnīrs norisināsies divas (2) dienas: no 17. septembra līdz 18. septembrim.

Turnīrs tiks aizvadīts tiešsaistē (Online), FACEIT platformas ietvaros pēc Double-Elimination principa, un tajā varēs piedalīties līdz pat sešpadsmit (16) komandām.

Double-Elimination izspēle:
- Augšējā zara (Upper bracket) spēļu izspēle notiks Best-of-3 (Bo3) sērijas formātā.
- Apakšējā zara (Lower bracket) spēļu izspēle notiks Best-of-1 (Bo1) sērijas formātā līdz priekšpēdējai spēlei (neieskaitot). Priekšpēdējā raunda un fināla spēļu izspēle notiks Best-of-3 (Bo3) sērijas formātā.
- Lielā fināla (Grand final) izspēle notiks Best-of-3 (Bo3) sērijas formātā.

4.2. Turnīra grafiks

Precīzu spēļu grafiku komandām turnīra administratori nodrošinās GOEXANIMO Discord serverī pēc turnīra reģistrācijas beigām, kad visas komandas būs apmaksājušas savu dalību turnīrā. Pašlaik plānotais

Turnīra pirmā spēļu diena sākas 12:00 pēc Latvijas laika un tās ietvaros spēles tiek spēlētas viena pēc otras līdz tiek sasniegti augšējā zara fināla spēle un apakšējā zara priekšpēdējā spēle.

Turnīra otrā spēļu diena sākās 12:00 pēc Latvijas laika un tās ietvaros vienlaicīgi sāksies augšējā zara fināls un apakšējā zara priekšpēdējā raunda spēle. Spēļu laiki komandām tiks paziņoti GOEXANIMO Discord servera ietvaros pēc tam, kad būs noslēgusies pirmā spēļu diena.

Plānotais grafiks pašlaik ir ieplānots šādi: Saite

 

5. PROTESTI

5.1. Definīcija

Protesti ir oficiāla saziņa starp komandām un sacensību administratoriem par jebkādiem pārkāpumiem vai citām nesaskaņām sacensību laikā. Spēles laikā protests var tikt iesniegts arī par tādām lietām kā nepareizi servera iestatījumi un citas līdzīga servera-rakstura problēmas.

5.2. Spēļu apstrīdēšanas saturs

Protestā jāiekļauj detalizēta informācija par to, kāpēc protests tika iesniegts un kad notika iespējamais incidents. Sacensību administratori var noraidīt protestu, ja netiek uzrādīta atbilstoša dokumentācija. Tādi pamatojumi kā “viņi cheato” vai “man šķiet, ka viņi pārāk labi lasa spēli/radaru” netiks ņemti vērā.

5.3. Spēļu apstrīdēšanas termiņi

Komandām ir atļauts iesniegt protestu ne vēlāk kā 15 minūtes pēc spēlēs beigām. 

Ja komanda vēlas uzsākt savu nākamā raunda spēli agrāk, vienojoties ar nākamā mača pretinieku, tad iepriekšējās spēles zaudētāju komandai ir jāapstiprina GOEXANIMO Discord servera čatā, ka protestus neiesniedz.

 

6. SPĒLES PROCEDŪRAS

6.1. Spēļu serveri

Turnīrs norisināsies uz FACEIT online spēļu serveriem. Online turnīra norises laikā tiks piedāvāti sekojoši publiski pieejamo FACEIT 128-tick platformas lokāciju serveri:

 • Vācija (Germany)

 • Zviedrija (Sweden)

 • Nīderlande (Netherlands)

6.2. Spēļu kartes

Sacensības tiks aizvadītas izmantojot Valve Active Duty karšu grupu. Pašlaik tā sastāv no:

 • Ancient (de_ancient)

 • Dust 2 (de_dust2)

 • Inferno (de_inferno)

 • Mirage (de_mirage)

 • Nuke (de_nuke)

 • Overpass (de_overpass)

 • Vertigo (de_vertigo)

Jebkādas izmaiņas, ko Valve veiks Active Duty karšu grupā līdz sacensību sākumam tiks ņemtas vērā arī sacensību laikā. Sacensībām sākoties, šāda rakstura izmaiņas vairs netiks ņemtas vērā.

6.3. Karšu un spēļu servera veto process

Best-of-1 sērijas ietvaros karšu veto process norisināsies sekojoši:

 1. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.

 2. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.

 3. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.

 4. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.

 5. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.

 6. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.

 7. Pāri palikusī karte tiks spēlēta kā noteicošā karte sērijas ietvaros (pick).

Best-of-3 sērijas ietvaros karšu veto process norisināsies sekojoši:

 1. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.

 2. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.

 3. Komanda A izvēlas (pick) vienu karti.

 4. Komanda B izvēlas (pick) vienu karti.

 5. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.

 6. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.

 7. Pāri palikusī karte tiks spēlēta kā trešā noteicošā karte sērijas ietvaros (decider).

Pirms spēļu sērijas uzsākšanas komandām būs jāveic servera lokācijas veto process, kas norisināsies šādi:

 1. Komanda A izsvītro (ban) vienu servera lokāciju.

 2. Komanda B izsvītro (ban) vienu servera lokāciju.

 3. Pāri palikusī servera lokācija tiek izmantota, lai izveidotu sērijas serveri (pick).

Karšu un spēļu servera veto process turnīra ietvaros tiek veikts FACEIT mača lapā (Matchroom). FACEIT mača lapas sistēma nejauši nosaka, kura komanda pirmā sāk veto procesu. 

Visās atlasītajās kartēs tiek izspēlēts nažu raunds (knife round), lai noteiktu komandu sākuma puses.

6.5. Spēlētāju daudzums komandā

Lai uzsāktu spēli turnīra ietvaros, visiem pieciem komandas spēlētājiem no katras komandas ir jāpieslēdzas FACEIT serverim. Gadījumā, ja abām (vai vienai no) komandām visi spēlētāji laicīgi nepieslēdzas serverim, tad serveris attiecīgo spēļu sēriju anulēs, ieskaitot tehnisko uzvaru sērijā komandai, kurai bija vairāk spēlētāji pieslēgušies serverim.

Lai pieteiktu un/vai izmantotu rezerves spēlētāju, komandai šī izvēle ir nekavējoties jāpaziņo spēles pretiniekiem un sacensību administrācijai, kas pēcāk nomainīs sastāvu un nepieciešamības gadījumā pārkonfigurēs serveri (skatīt noteikumu 2.2. - Komandu un spēlētāju prasības). ​Ja komandai nav reģistrēts rezerves spēlētājs, bet ir radusies nepieciešamība pēc tāda, tad arī iepriekš reģistrētam komandas trenerim ir atļauts piedalīties komandas spēlēs kā spēlētājam.

6.6. Taktiskās pauzes

Katrai komandai ir atļauts izmantot četras (4) trīsdesmit (30) sekunžu taktiskās pauzes katras kartes ietvaros. Lai izmantotu taktisko pauzi, komandai ir jāizmanto spēles funkcija “Call a Timeout”.

6.7. Tehniskās pauzes

Ja spēlētājam ir problēma, kas neļauj turpināt spēli, tad šim spēlētājam ir atļauts izmantot tehniskās pauzes funkciju ierakstot “!pause” spēles čatā. Tehniskās pauzes funkciju var izmantot jebkurā laikā, bet tā stāsies spēkā tikai freezetime periodā. Spēlētājam jāpaziņo tehniskās pauzes izsaukšanas iemesls pirms vai tūlīt pēc spēles apstādināšanas. Spēles apturēšana bez pamatota iemesla var rezultēties ar to, ka administrācija var atsaukt tehnisko pauzi un piešķirt soda punktus. Spēli var atsākt, vēlreiz ierakstot spēles čatā komandu “!pause”.

Katrai komandai ir piešķirta tehniskā pauze piecu (5) minūšu apmērā katras kartes ietvaros. Ja komandai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai novērstu tehnisko problēmu, komandas dalībniekiem vai kapteinim ir nekavējoties jāvēršas pie turnīra administratora, lai administrators var izsniegt administratora tehnisko pauzi. Kopumā, tehnisko problēmu novēršana nedrīkst aizņemt vairāk par piecpadsmit (15) minūtēm. Ja problēmas novēršana ilgst ilgāk par piecpadsmit (15) minūtēm, komanda ir spiesta atsākt spēli četru (4) spēlētāju sastāvā. 

6.8. Savienojuma zaudēšana

Ja spēlētājs atvienojas no servera pirms tam, kad raundā ir radušies bojājumi (damage), un pretinieku komanda ir tikusi informēta par to, ka spēle ir jāaptur, tad attiecīgais spēles raunds tiek atiestatīts (backup) un spēlēts no jauna. Šādas situācijas gadījumā spēlētājiem ir nekavējoties jāinformē administrācija par radušos situāciju, lai tā varētu atiestatīt attiecīgo spēles raundu. Pēcāk kad raunds ir atiestatīts un spēlētājs ir atgriezies serverī, pēc abu komandu apstiprinājuma, spēle tiek atsākta.  

Ja spēlētājs atvienojas no servera pēc tam, kad raundā ir radušies bojājumi (damage), tad šis raunds tiek izspēlēts un tikai nākamā raunda sākumā spēle tiek apturēta, ja komanda ir izlēmusi izmanto tehnisko pauzi. Kad spēlētājs atgriežas spēļu serverī, spēle tiek atsākta.

Ja spēlētājs atvienojas un nav atgriezies vai to nevar aizstāt ar rezervistu pēc attiecīgās kartes beigām, komanda ar trūkstošo spēlētāju saņem zaudējumu sērijā.

6.9. Priekšlaicīga atvienošanās no spēļu servera

Sacensību laikā komandām un to spēlētājiem ir obligāti jāizspēlē visas spēles līdz galam. Spēle tiek uzskatīta par pabeigtu, ja viena komanda ir guvusi uzvaru sešpadsmit (16) raundos pamatlaikā vai uzvarējusi vairākumā raundu papildlaikā. 

6.10. Papildlaiks

Ja pēc nospēlētiem trīsdesmit (30) pamatlaika raundiem rezultāts ir neizšķirts (15-15), tiek spēlēts papildlaiks izmantojot sekojošos uzstādījumus:

 • mp_overtime_maxrounds 6

 • mp_overtime_startmoney 12500

Komandas turpina spēlēt papildlaiku, līdz ir ticis noskaidrots uzvarētājs.

6.11. Spēļu skatpunkta (POV demo) ieraksti

Turnīru laikā spēlētājiem nav jāieraksta savi spēles skatpunkta (POV demo) ieraksti.

6.12. Spēlētāju modeļi (Aģenti)

Visi spēlētāji spēļu laikā nedrīkst izmantot nevienu spēles spēlētāju modeli (agent playermodel skins).

Komanda var tikt sodīta par jauno spēlētāju modeļu izmantošanu tikai tad, ja tā noraida pretinieku komandas un/vai administrācijas lūgumu mainīt uz noklusējuma (default) modeļiem pirms spēles sākuma. Citiem vārdiem sakot - ja komanda izmanto jaunos spēlētāju modeļus, bet pretinieki pret to neiebilst, tad soda sankcijas netiek piešķirtas.

Sūdzības par spēlētāju modeļiem tiek pieņemtas tikai spēles laikā, sazinoties ar turnīra administrāciju.

6.13. Grafiti

Spēles aktīvā perioda (non-freezetime/pause) laikā spēlētājiem ir aizliegts izmantot spēles grafiti funkciju, ja tā var mainīt kartes vizuālo izskatu (tādējādi ietekmējot spēles gaitu un tās iznākumu).

 

7. PĀRKĀPUMI

7.1. Vispārīgi

Jebkāda veida šo noteikumu pārkāpumi tiks sodīti. Soda sankcijas var būt piešķirti "mazie" vai "lielie" soda punkti, tehniskie zaudējumi attiecīgajā kartē vai sērijā, spēlētāja un/vai komandas diskvalifikācija. 

Katru noteikumu pārkāpumu turnīra administrācija izskatīts atsevišķi un pieņems soda sankcijas balstoties uz pārkāpuma raksturu, pakāpi, iepriekšējo parkāpumu skaitu, pārkāpuma incidentā gūto labumu/peļņu, kā arī komandas un/vai spēlētāja uzvedību pēc tam kad pārkāpums ticis konstatēts.

Atkārtota pārkāpuma gadījumā, sacensību administrācija patur tiesības piemērot sodu, kas ir lielāks par iepriekš piemēroto sodu par tāda paša veida pārkāpumu.

7.2. Soda punkti

Par nelieliem starpgadījumiem tiek piešķirti “mazie” soda punkti. Katrs mazais soda punkts atņem trīs procentus (3%) no kopējās naudas balvas, ko komanda izcīnijusi sacensību laikā.

Par lieliem starpgadījumiem tiek piešķirti “lielie” soda punkti. Katrs lielais soda punkts atņem desmit procentus (10%) no kopējās naudas balvas, ko komanda izcīnijusi sacensību laikā.

7.3. Etiķetes pārkāpumi

Lai sacensības tiktu aizvadītas korekti un tās būtu patīkamas visām iesaistītajām pusēm, ir svarīgi, lai komandas un to spēlētāji uzvestos kārtīgi ieturot nostāju pēc labākā sacensību gara.

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts aizvainot citus sacensību dalībniekus, adminstrāciju, vai jebkuru citu turnīrā iesaistīto personālu.

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts piesārņot sacensību Discord serveri, FACEIT mača lapu (Matchroom) un spēles čatu ar bezjēdzīgu, uzmācīgu, seksuāla rakstura, rasistisku, nacistisku, vai jebkādā veidā citus aizskarošu saturu. Tāpat arī ir aizliegts spēles laikā piesārņot spēles čatu ar mērķi nokaitināt pretinieku.

7.4. Likmju likšana

Neviens sacensību dalībkomandas spēlētājs, treneris, menedžeris vai persona, kas jebkādā tiešā veidā ir saistīta ar attiecīgo komandu, nedrīkst veikt likmes uz spēlēm, kas tiek aizvadītas sacensību ietvaros. Tāpat arī šīm personām ir aizliegts publiski asociēties ar personām, kas veic likmes vai arī sniegt tām informāciju, kas var palīdzēt veikt veiksmīgākas likmes uz sacensību spēlēm. 

7.5. Sacensību manipulēšana

Sacensību dalībkomandu spēlētājiem, treneriem, menedžeriem un personām, kas jebkādā citā veidā ir saistītas ar attiecīgo komandu, ir kategoriski aizliegts censties manipulēt sacensību norisi un spēļu rezultātus. Par sacensību manipulēšanu tiek uzskatītas tādas darbības kā speciāli zaudēta spēle, spēļu iznākumu sarunāšana ar pretinieku komandu, kā arī naudas vai citu labumu piesolīšana personām, kas piedalās sacensības vai atbild par to norisi, ar mērķi ietekmēt sacensību iznākumu.

7.6. Maldināšana

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts maldināt sacensību administrāciju vai citas komandas un to spēlētājus ar nepatiesu vai jebkāda citā veidā maldinošu informāciju, kā, piemēram, viltotiem spēles ierakstiem.

7.7. Krāpšanās

Ja sacensību laikā spēlētājs, kurš aktīvi piedalās sacensībās, saņem Valve Anti-Cheat (VAC) banu par krāpšanos (cheating) vai šāda paša rakstura banu FACEIT, ESEA, vai kādā citā līdzīgā platformā, tad šī spēlētāja komanda tiek diskvalificēta no sacensībām.

Tāds pats sods tiek piemērots arī gadījumā ja tiek atklāts, ka spēlētājs, kurš aktīvi piedalās sacensībās, ir sāņemis kādu no augstākminētājiem liegumiem pirms savas dalības pieteikšanas šajās sacensībās.

7.8. Komandas diskvalifikācija vai atteikšanās no dalības

Ja komanda tiek diskvalificēta no sacensībām, tad tā zaudē savas tiesības pretendēt uz naudas balvu, ko tā līdz šim ir nopelnījusi.

Ja komanda atsakās no savas dalības sacensībās, tad tā zaudē savas tiesības pretendēt uz naudas balvu ko tā līdz šim ir nopelnījusi. 

Komandas diskvalifikācijas vai dalības atteikšanās gadījumā, nākošā spēlē, kura komandai bija jāspēlē tiek uzskatīta par zaudētu. Sacensību administrācija patur tiesības anulēt arī jau aizvadīto spēļu rezultātus gadījumā, ja to atļauj sacensību norises laika grafiks.