Noteikumi

SquadBlast Clash for Cash

 

IEVADS

SquadBlast Clash for Cash (turpmāk tekstā - “Turnīrs” vai “Sacensības”) ir Goexanimo  izveidots esporta turnīrs ar mērķi popularizēt spēli SquadBlast. 

Spēles izstrādātājam UltraHorse pieder ekskluzīvas īpašuma tiesības attiecībā uz turnīra zīmolu, kā arī rakstisko un audiovizuālo saturu.

UltraHorse ir uzdevis Goexanimo organizēt turnīru un vadīt tā norisi. Goexanimo var deleģēt šos pienākumus tālāk Goexanimo izvēlētiem turnīra administratoriem.

Šie ir vienīgie noteikumi, kas ir derīgi un pārvalda turnīra norisi, dalībnieku (turpmāk tekstā “Komanda(-s)” vai “Spēlētājs(-i)”) tiesības un pienākumus, kā arī visas spēles turnīra laikā.

 

1. VISPARĪGI

1.1. Turnīra administrācija

Goexanimo  deleģē administratorus, kuri ir atbildīgi par turnīra organizēšanu un spēļu procesiem. Goexanimo  jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, var mainīt jebkuru Turnīra administratoru. Komandas un to spēlētāji var sazināties ar turnīra administratoriem, izmantojot turnīra oficiālo Discord serveri: https://discord.gg/nK5dSmztch

Pašreizējie sacensību administratori:

 • Artūrs Bērziņš, “Zen” - SquadBlast kvalifikāciju administrators - Discord: Zen#4323

 • Oskars Zvejnieks, “SRK” - SquadBlast finālturnīra administrators - Discord: SRK#1374

1.2. Noteikumu spēkā esamība

Ja kāda šajos noteikumos aprakstītā sadaļa vai punkts ir daļēji vai pilnībā nederīgs, neiespējams vai neprecīzs, tas nenozīmē, ka pārējās šo noteikumu sadaļas un punkti vairs nav spēkā. Nederīga vai neiespējama noteikuma vietā tiek piemērots atbilstošs noteikums, kas ir vistuvāk nodomam, kāds sakristu ar noteikumu grāmatas jēgu un mērķi.

1.3. Konfidencialitāte

Protesta, diskusiju vai jebkāda cita veida sarakstes starp dalībniekiem un turnīra administratoriem tiek uzskatīts par konfidenciālām, un to saturu var atklāt tikai Goexanimo  un tā pārstāvjiem. Šāda materiāla publicēšana, bez Goexanimo atļaujas, ir aizliegta.

1.4. Disciplinārie noteikumi

Visas komandas un spēlētāji piekrīt izturēties sportiski un cieņpilni pret citiem dalībniekiem, skatītājiem, presi, tiešraides komandu un turnīra administratoriem.

1.5. Komunikācija

Turnīra oficiālā saziņas metode ir Goexanimo Discord serveris, kurš tiks izmantots saziņai starp turnīra administratoriem un dalībniekiem. Lai netiktu palaista garām svarīga informācija, komandām un to spēlētājiem ir pienākums regulāri pārbaudīt serverī publicēto informāciju.

1.6. Noteikumu maiņa

Turnīra administrācija patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas noteikumos. Minētās izmaiņas stājas spēkā nekavējoties un tiek uzskatītas par oficiālā noteikumu kopuma daļu, tiklīdz tās ir publicētas. Komandas un to spēlētājus par būtiskām izmaiņām noteikumos informēs turnīra administrācija, izmantojot Goexanimo Discord serveri.

1.7. Izņēmumu gadījumi

Gadījumā, ja rodas situācija, kura noteikumos netiek atrunāta, turnīra administratori patur tiesības izskatīt radušos situāciju un pieņemt lēmumu, pamatojoties uz minētās situācijas specifiku.

 

2. DALĪBAS NOSACĪJUMI

2.1. Reģistrācija turnīram

2.1.1. Reģistrācija mājaslapā

Lai reģistrētos turnīrā, komandai ir jāreģistrējas Goexanimo mājaslapā un jāpiesakās turnīram.

Reģistrēties turnīram iespējams līdz konkrētā turnīra reģistrācijas beigu datumam un laikam, kas norādīts Goexanimo turnīra lapā. Pēc šī noteiktā termiņa reģistrācija ir slēgta un turnīram reģistrēties vairs nav iespējams.

Turnīrā reģistrēties un piedalīties var jebkura komanda, kas atbilst zemāk minētajām prasībām. Lai reģistrētos turnīram, spēlētājiem ir jāsavieno savs Discord konts ar mājaslapas profilu, jāizveido komanda, kas sastāv no diviem spēlētājiem, un jāpiesakās turnīram, tādējādi saņemot statusu ‘Apstiprināts’ turnīra lapā.

Statuss ‘Apstiprināts’ turnīra dalībnieku lapā tiek atspoguļots ar zaļu rāmīti.

2.1.2. Dalības maksa

Dalība turnīrā ir bez dalības maksas

Statusu ‘Apstiprināts’ komanda saņem tikai tajā mirklī, kad turnīra lapā komanda ir izpildījusi visus iepriekš norādītos reģistrācijas soļus.

2.1.3. Dalības apstiprināšana

Pēc reģistrācijas mājaslapā, komandas dalībnieku uzdevums ir pievienoties Goexanimo  Discord serverim, kurā tiks nodotas tālākas instrukcijas par turnīra norisi. Šis Discord serveris tiks izmantots kā oficiālais komunikācijas līdzeklis starp turnīra administrāciju un komandām turnīra ietvaros.

Pirms kvalifikācijas turnīra, 13. novembrī, laika posmā no 12:00 līdz 13:00, visām komandām ir obligāti jāapstiprina sava dalība turnīrā Discord čata kanālā #reģistrācija.

2.2. Komandu un spēlētāju prasības

2.2.1. Komandas sastāvs

Komanda sastāv no:
- Diviem (2) pamatsastāva spēlētājiem
Turnīra ietvaros nav atļauti rezerves spēlētāji.

Abiem komandas sastāva spēlētājiem ir jābūt Latvijas iedzīvotājiem (neatkarīgi no nacionalitātes). 

2.2.2. Steam profils

Turnīrā drīkst piedalīties tikai spēlētāji ar platformas Steam spēļu kontiem.

Spēlētājs turnīrā nedrīkst piedalīties, ja pēdējo divu gadu laikā ir saņēmis Valve Anti-Cheat (VAC) banu.

2.2.3. Discord profils

Visiem dalībniekiem ir obligāti jāpievienojas iepriekš minētajam Goexanimo Discord serverim.

Komandas, kuras nebūs pievienojušās Discord serverim, turnīrā piedalīties nevarēs.

2.2.4. Nosaukumi un lietotājvārdi

Dalībnieki drīkst reģistrēties un piedalīties turnīrā tikai ar sev piederošiem lietotājvārdiem un komandu nosaukumiem. Nosaukumi nedrīkst būt:

 1. aizsargāti ar trešo personu tiesībām, ja vien dalībnieks nav saņēmis rakstisku trešās personas atļauju un rakstisku reģistrēšanās apstiprinājumu no turnīra administrācijas pirms reģistrācijas veikšanas turnīra mājaslapā;

 2. identiski vai pietuvināti zīmolam vai preču zīmei;

 3. identiski vai pietuvināti reālas personas vārdam, ja vien tas nav dalībnieka paša vārds.

Papildus ir aizliegts reģistrēties un piedalīties komandām vai spēlētājiem, kuru nosaukumi vai lietotāja vārdi satur rupjus, nepieklājīgus, rasistiskus, politiskus vai dažādas cilvēku grupas diskriminējošus saukļus vai simbolus. Tāpat nav pieņemami komandu nosaukumi, kas ir kā reklāmas, piemēram, adreses uz saviem sociālo mediju kontiem.

Turnīra administrācija patur tiesības liegt dalību komandām, kas neievēro vai cenšas apiet šos noteikumus.

 

3. BALVAS

3.1. Turnīra balvu fonds

Turnīra naudas balvu fondu sastāda 1000 EUR.

Balvu fonds tiek sadalīts šādi:

 1. 1.vieta - 280 EUR

 2. 2.vieta - 200 EUR

 3. 3-4.vieta - 120 EUR

 4. 5-6.vieta - 80 EUR

 5. 7-8.vieta - 60 EUR

3.2. Naudas balvu izmaksa

Visas naudas balvas tiks izmaksātas 60 kalendāro dienu laikā pēc sacensību noslēgšanās uz komandas kapteiņa norādītu bankas kontu(-iem).

3.3. Naudas balvu ieturēšana

Ja komanda nav spējusi nodrošināt sacensību administrāciju ar visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai izmaksātu attiecīgās komandas naudas balvas, tad naudas balva var tikt daļēji vai pilnībā ieturēta.

Ja sacensību laikā ir tikuši fiksēti komandas un/vai to spēlētāju noteikumu pārkāpumi, tad naudas balva var tikt daļēji vai pilnībā ieturēta.

 

4. TURNĪRA SISTĒMA

4.1. Turnīra posmi

Turnīrs ir sadalīts divos posmos - kvalifikācijas turnīrs un finālturnīrs. No kvalifikācijas turnīra uz finālturnīru kvalificēsies astoņas (8) komandas.

4.2. Kvalifikācijas turnīrs

Kvalifikācijas turnīrs norisināsies 13. novembrī.

Kvalifikācijas turnīrs sāksies ar Round-Robin tipa grupām, kur katras grupas ietvaros katra komanda ar katru izspēlēs vienu Best-of-Three (Bo3) dueli. 

Pēc grupu izspēles visas komandas grupā tiek sarindotas balstoties uz to uzvarēto spēļu skaitu. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds uzvarēto spēļu skaits, komandu pozīcija tiek noteikta balstoties uz šiem kritērijiem:

 1. Savstarpēji uzvarētās spēles

 2. Savstarpējo aizvadīto spēļu rezultātu kopsumma

 3. Visu aizvadīto spēļu rezultātu kopsumma

Pēcāk, labākās komandas no katras grupas turpinās cīņu Single-Elimination zarā, kur spēles tiks aizvadītās pēc Best-of-Five (Bo5) principa. Spēles turpināsies līdz tiks noskaidrotas astoņas (8) labākās komandas, kas kvalificēsies finālturnīram.

4.3. Finālturnīrs

Finālturnīrs norisināsies 19. novembrī.

Finālturnīrs sāksies ar divām Round-Robin tipa grupām, kur katrā grupā būs ielozētas četras (4) komandas. Grupas ietvaros, katra komanda ar katru izspēlēs vienu Best-of-Three (Bo3) dueli. 

Pēc grupu izspēles visas komandas grupā tiek sarindotas balstoties uz to uzvarēto spēļu skaitu. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds uzvarēto spēļu skaits, komandu pozīcija tiek noteikta balstoties uz šiem kritērijiem:

 1. Savstarpēji uzvarētās spēles

 2. Savstarpējo aizvadīto spēļu rezultātu kopsumma

 3. Visu aizvadīto spēļu rezultātu kopsumma

Pēc aizvadītām grupu spēlēm, divas (2) labākās komandas no katras grupas turpinās cīņu Single-Elimination zarā, kur spēles tiks aizvadītas pēc Best-of-Five (Bo5) principa, līdz tiks noskaidrots čempions.

4.4. Turnīra grafiks

Kvalifikācijas turnīrs:

Kvalifikācijas turnīra spēļu diena sākas 14:00 pēc Latvijas laika, un tās ietvaros spēles tiek spēlētas viena pēc otras līdz tiek noskaidrotas komandas, kuras kvalificējas uz finālturnīru.

Precīzu spēļu grafiku komandām turnīra administratori nodrošinās Goexanimo Discord serverī pēc turnīra reģistrācijas beigām, kad būs skaidrs kopējais turnīra komandu skaits.

Finālturnīrs:

Finālturnīra spēļu diena sākās 14:00 pēc Latvijas laika, un tās ietvaros tik izspēlētas spēles viena pēc otras līdz tiek noskaidroti turnīra čempioni.

Precīzu finālturnīra spēļu grafiku komandām nodrošinās turnīra administrācija pirms finālturnīra norises.

 

5. PROTESTI

5.1. Definīcija

Protesti ir oficiāla saziņa starp komandām un sacensību administratoriem par jebkādiem pārkāpumiem vai citām nesaskaņām sacensību laikā. Spēles laikā protests var tikt iesniegts arī par tādām lietām kā nepareizi servera iestatījumi un citas līdzīga servera-rakstura problēmas.

5.2. Spēļu apstrīdēšanas saturs

Protestā jāiekļauj detalizēta informācija par to, kāpēc protests tika iesniegts un kad notika iespējamais incidents. Sacensību administratori var noraidīt protestu, ja netiek uzrādīta atbilstoša dokumentācija. Tādi pamatojumi kā “viņi cheato” netiks ņemti vērā.

5.3. Spēļu apstrīdēšanas termiņi

Komandām ir atļauts iesniegt protestu ne vēlāk kā 15 minūtes pēc spēlēs beigām. 

Ja komanda vēlas uzsākt savu nākamā raunda spēli agrāk, vienojoties ar nākamā mača pretinieku, tad iepriekšējās spēles zaudētāju komandai ir jāapstiprina Goexanimo Discord servera čatā, ka protestus neiesniedz.

 

6. SPĒLES PROCEDŪRAS

6.1. Spēļu serveri

Turnīrs norisināsies uz SquadBlast online spēļu serveriem.

6.2. Spēļu izspēles veidi

Turnīrā tiks izmantotas sekojošie spēļu veidi

 • Conquest - punkta ieņemšanas uzdevums

 • Payload - kravas pārvadāšanas uzdevums

 • Team Deathmatch - pretinieku neitralizēšanas uzdevums

6.3. Spēļu kartes

Turnīrā tiks izmantotas sekojošās kartes sēriju izspēlēm:

Round-robin grupu Best-of-Three (Bo3) sēriju izspēles laikā komandas spēlē tikai un vienīgi sekojošās mapes, šādā secībā:

 1. Underfoot (Conquest)

 2. Underfoot (Conquest)

 3. Underfoot (Conquest)

Sērija tiek aizvadīta līdz kāda no komandām ir guvusi divas (2) uzvaras.

Single-Elimination zaru Best-of-Five (Bo5) sēriju izspēles laikā komandas spēlē tikai un vienīgi sekojošās mapes, šādā secībā:

 1. Hakone Temple (Conquest)

 2. Hakone Temple (Conquest)

 3. Mütherlode (Payload)

 4. Mütherlode (Payload)

 5. Mütherlode (Payload)

Sērija tiek aizvadīta līdz kāda no komandām ir guvusi trīs (3) uzvaras.

6.4. Savienojuma zaudēšana

Ja spēlētājs atvienojas no servera, vai tam radušies savienojuma traucējumi, pirms spēlē ir radušies bojājumi (damage), un pretinieku komanda ir tikusi informēta par to, ka spēle ir jāaptur - attiecīgā sērijas spēle tiek apturēta, tiek izveidots jauns lobijs un spēle tiek sākta no jauna.

Ja spēlētājs atvienojas no servera, vai tam radušies savienojuma traucējumi, pēc brīža, kad spēlē ir radušies bojājumi (damage) - spēle tiek turpināta un izspēlēta līdz galam. Spēlētājs, kuram radušies savienojuma traucējumi, var atgriezties spēlē jebkurā mirklī izmantojot spēles automātisko reconnect funkciju.

Gadījumā, ja pēc spēles izspēles spēlētājs vēl joprojām nav atgriezies desmit (10) minūšu laikā, komanda ar trūkstošo spēlētāju saņem zaudējumu sērijā.

6.5. Priekšlaicīga atvienošanās no spēļu servera

Sacensību laikā komandām un to spēlētājiem ir obligāti jāizspēlē visas spēles līdz galam. Spēle tiek uzskatīta par pabeigtu, kad tiek izpildīts spēles uzvaras mērķis, vai ir beidzies spēles laiks.

6.6. Sērijas kartē rezultāts - neizšķirts! Kurš uzvar?

Ja pēc nospēlētās spēles režīma Payload kartes rezultāts ir neizšķirts (jeb nav noteikts konkrēts uzvarētājs kādā no kartēm attiecīgajā spēļu sērijā), tad, lai noteiktu attiecīgās kartes uzvarētāju, tiek izspēlēta papildus karte izmantojot sekojošos uzstādījumus:

 • Spēles veids: Team Deathmatch

 • Karte: Muertigo (2v2)

Spēle tiek uzskatīta par pabeigtu, kad tiek izpildīts spēles uzvaras mērķis, vai ir beidzies spēles laiks.

6.7. Spēļu lobiju (Game Lobby) izveide

Lai aizvadītu spēli turnīra ietvaros, vienam no spēlētājiem ir jāizveido spēles lobijs, kuram pēcāk pievienojas pārējie spēlētāji.

Lai atvieglotu šo procesu, esam izveidojuši īsu pamācību par to kā izveidot spēles lobiju. Pamācība atrodama šeit:
https://docs.google.com/document/d/1GoZdi1pVdfwVahuIXgTvCLyNbn3GJx_qMrM--96j2bI/edit?usp=sharing

6.8. Izmantotie spēles nosacījumi

Zemāk ir atrodama tabula ar turnīrā izmantotajiem spēles nosacījumiem:

Karte

Spēles veids

Uzvaras nosacījumi

Spēles beigas nosacījumi

Underfoot

Conquest

45 punkti

Sasniegti 45 punkti vai pagājušas 5 minūtes

Hakone Temple

Conquest

45 punkti

Sasniegti 45 punkti vai pagājušas 5 minūtes

Mütherlode

Payload

2 savāktas kravas

2 savāktas kravas vai pagājušas 6 minūtes

Muertigo

Team Deathmatch

10 punkti

Sasniegti 10 punkti vai pagājušas 5 minūtes

 

6.9. Īpašie spēļu nosacījumi

Team Deathmatch izspēlē spēlētājiem ir kategoriski aizliegts ilgstoši atrasties savas komandas drošajā zonā (safezone), kurai pretinieku komandai nav iespējams piekļūt. 

Gadījumā, ja komandas neievēro šo, un tādējādi negodīgi cenšas uzvarēt, komandai nekavējoties ir jāveic video ieraksts (klips) no spēles, kurā ir redzami spēlētāju segvārdi, un jāinformē turnīra administratori. Turnīra administrācija tad izvērtēs situāciju, un nepieciešamības gadījumā drīkst diskvalificēt komandu no turnīra.

 

7. PĀRKĀPUMI

7.1. Vispārīgi

Jebkāda veida šo noteikumu pārkāpumi tiks sodīti. Soda sankcijas var būt izteikti brīdinājumi, piešķirts tehniskais zaudējums attiecīgajā kartē vai sērijā, daļēji vai pilnībā ieturēta naudas balva, spēlētāja un/vai komandas diskvalifikācija.

Katru noteikumu pārkāpumu turnīra administrācija izskatīs atsevišķi un pieņems soda sankcijas balstoties uz pārkāpuma raksturu, pakāpi, iepriekšējo parkāpumu skaitu, pārkāpuma incidentā gūto labumu/peļņu, kā arī komandas un/vai spēlētāja uzvedību pēc tam kad pārkāpums ticis konstatēts.

Atkārtota pārkāpuma gadījumā, sacensību administrācija patur tiesības piemērot sodu, kas ir lielāks par iepriekš piemēroto sodu par tāda paša veida pārkāpumu.

7.2. Etiķetes pārkāpumi

Lai sacensības tiktu aizvadītas korekti un tās būtu patīkamas visām iesaistītajām pusēm, ir svarīgi, lai komandas un to spēlētāji uzvestos kārtīgi ieturot nostāju pēc labākā sacensību gara.

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts aizvainot citus sacensību dalībniekus, adminstrāciju, vai jebkuru citu turnīrā iesaistīto personālu.

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts piesārņot sacensību Discord serveri un spēles čatu ar bezjēdzīgu, uzmācīgu, seksuāla rakstura, rasistisku, nacistisku, vai jebkādā veidā citus aizskarošu saturu. Tāpat arī ir aizliegts spēles laikā piesārņot spēles čatu ar mērķi nokaitināt pretinieku.

7.3. Likmju likšana

Neviens sacensību dalībkomandas spēlētājs, treneris, menedžeris vai persona, kas jebkādā tiešā veidā ir saistīta ar attiecīgo komandu, nedrīkst veikt likmes uz spēlēm, kas tiek aizvadītas sacensību ietvaros. Tāpat arī šīm personām ir aizliegts publiski asociēties ar personām, kas veic likmes vai arī sniegt tām informāciju, kas var palīdzēt veikt veiksmīgākas likmes uz sacensību spēlēm. 

7.4. Sacensību manipulēšana

Sacensību dalībkomandu spēlētājiem, treneriem, menedžeriem un personām, kas jebkādā citā veidā ir saistītas ar attiecīgo komandu, ir kategoriski aizliegts censties manipulēt sacensību norisi un spēļu rezultātus. Par sacensību manipulēšanu tiek uzskatītas tādas darbības kā speciāli zaudēta spēle, spēļu iznākumu sarunāšana ar pretinieku komandu, kā arī naudas vai citu labumu piesolīšana personām, kas piedalās sacensības vai atbild par to norisi, ar mērķi ietekmēt sacensību iznākumu.

7.5. Maldināšana

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts maldināt sacensību administrāciju vai citas komandas un to spēlētājus ar nepatiesu vai jebkāda citā veidā maldinošu informāciju, kā, piemēram, viltotiem spēles ierakstiem.

7.6. Komandas diskvalifikācija vai atteikšanās no dalības

Ja komanda tiek diskvalificēta no sacensībām, tad tā zaudē savas tiesības pretendēt uz naudas balvu, ko tā līdz šim ir nopelnījusi.

Ja komanda atsakās no savas dalības sacensībās, tad tā zaudē savas tiesības pretendēt uz naudas balvu ko tā līdz šim ir nopelnījusi. 

Komandas diskvalifikācijas vai dalības atteikšanās gadījumā, nākošā spēlē, kura komandai bija jāspēlē tiek uzskatīta par zaudētu. Sacensību administrācija patur tiesības anulēt arī jau aizvadīto spēļu rezultātus gadījumā, ja to atļauj sacensību norises laika grafiks. 

 

8. TURNĪRA NOTEIKUMI - FINĀLTURNĪRS

8.1. Spēlētāju instruktāžas dokuments

Turnīra administrācija nodrošinās finālturnīra sacensību dalībniekus ar "spēlētāju instruktāžas dokumentu" (player brief), kas sevī iekļaus visu nepieciešamo informāciju saistībā ar sacensību norisi. Šis dokuments tiek uzskatīts par noteikumu grāmatas papildinājumu un tas ir vienlīdz saistošs.

8.2. Punktualitāte

Komandām un to spēlētājiem ir laicīgi jāierodās sacensību zonā balstoties uz informāciju, kas ir sniegta "spēlētāju instruktāžas dokumentā" vai informāciju ko sacensību administrācija ir atsevišķi nodevusi komandai un tās spēlētājiem. 

Mirklī kad tiek konstatēts, ka komanda vai kāds no tās spēlētājiem nespēs izpildīt augstākminētās prasības, par to ir nekavējoties jāinformē sacensību adminsitrācija.

8.3. Aprīkojums

Sacensību laikā Goexanimo  sacensību zonu aprīkos ar datoriem, monitoriem un perifērijām (tastatūra, pele, peles paliktnis un austiņas). 

8.4. Apģērbs

Sacensību dalībniekiem ir jāierodas uz sacensību norisi apģērbā, kas ir tīrs un labā stāvoklī. 

8.5. Sacensību un spēlēšanas zona

Sacensību laikā sacensību zonā ir stingri aizliegts smēķēt un lietot aizskarošus vai rupjus vārdus. 

Jebkurai citai personai, kas nav daļa no administrācijas vai tiešraides komandas, atrašanās spēlēšanas zonā ir liegta.

8.6. Administrācijas norādes

Sacensību laikā, komandām un to spēlētājiem ir jāseko līdzi un jāievēro sacensību administratoru norādes. To neievērošanas var novest pie izteikta brīdinājuma vai soda piešķiršanas.

8.7. Spēļu aizvadīšana

Katram dalībniekam ir obligāti jāaizvada visas savas sacensību spēlēs. Lēmums par šī punkta izņēmumu var tikt pieņemts tikai gadījumā ja sacensību administrācijai tiek sniegti būtiski pierādījumi (piemēram, medicīniskā izziņa), kas apliecina, ka spēlētājs nevar pilnvērtīgi aizvadīt sacensības.

8.8. Pārnēsājamie datu nesēji

Sacensību laikā ir kategoriski aizligts pievienot un izmantot jebkāda veida pārnēsājamos datu nesējus turnīra sacensību zonas datoriem bez iepriekšējas administrācijas pārbaudes un šīs darbības apstiprināšanas.

8.9. Interneta piekļuve

Sacensību laikā komandām un to spēlētājiem būs brīva piekļuve internetam datoros, kas uzstādīti spēlēšanas zonā.

8.10. Uzstādīšanās un iesildīšanās periods

Komandām un to spēlētājiem tiks nodrošināts piecas (5) minūšu uzstādīšanas un iesildīšanas periods pirms katras sērijas sākuma. Taču, šis laika periods nav garantēts un tas var tikt samazināts dažādu apsvērumu dēļ.

8.11. Fotoattēlu un citu plašsaziņas līdzekļu tiesības

Ar savu piedalīšanos sacensībās, komandas un to spēlētāji piešķir Goexanimo  un UltraHorse tiesības izmantot jebkuras viņu fotogrāfijas, kā arī audio un video materiālus, pasākuma mājaslapā un sociālajos tīklos pasākuma reklamēšanas nolūkos.

8.12. Apbalvošanas ceremonija

 

Komandas un spēlētāji, kas nav iekļūvušas sacensību lielajā finālā (grand final), drīkst atstāt sacensību telpas nesagaidot lielā fināla iznākumu un apbalvošanas ceremoniju.